Utbrotet i Sande:

Sileikiene: - Viktig å ikkje bagatellisere situasjonen!

Kommuneoverlegen i Sande ber kommunen og folket i Sande om å ta koronautbrotet på største alvor.

Asta Sileikiene: Kommuneoverlegen i Sande smeiner FHI delvis er på kant med vitskapen når det gjeld nye krav etter "opninga". I eit notat til beredskapsavelinga til kommunen gjer ho greie for korleis ein bør jobbe i den nye situasjonen.  Foto: Arkiv / Endre Vorren

Nyhende

- Viruset er ekstremt smittsamt, det ser vi på kor raskt smitten spreier seg. Det fører til at det framleis kan bli store utbrot der ubeskytta i lokalsamfunnet kan bli hardt ramma, opplyser kommuneoverlege Asta Sileikiene til Vestlandsnytt.