Hovedminnesmerke for krigsseilerne og krigsseileren Leif Sande fra Sandsøya

Krigsseileren Leif Sande fra Sandsøya var en av de 35.000 sivile nordmenn i handelsflåten som sto for Norges viktigste bidrag til den allierte seieren i 2. verdenskrig.

Legendarisk: Leif Sande var med på mykje dramatikk under krigen, mellom anna den legendariske flukta frå Dakar, som seinare vart filmatisert. I 1994 vart han intervjua av Vestlandsnytt.  Foto: Endre Vorren/arkiv

Nyhende

Krigsseilernes innsats er hedret i mange sammenhenger, men hovedminnesmerket er Minnehallen utenfor Stavern i Larvik kommune i Vestfold fylke. Minnehallen ble avduket av Kong Haakon i august 1926, til minne over norske sjøfolk som satte livet til under 1.verdenskrig. Etter hvert ble også krigsseilerne fra 2.verdenskrig inkludert, og navnene på 7562 falne sjøfolk er innrisset på 32 kobberplater i hallens krypt. Minnehallen er Norges nasjonale minnesmerke over sjøfolkene i handelsflåten som omkom under 1. og 2. verdenskrig. I Minnehallen markeres gjerne merkedager som 8. mai og 17.mai. I tillegg har det også vært andre høytideligheter i Minnehallen. Krigsseilernes innsats og historie fortjenes å bli minnet ofte og på en verdig måte. Minnehallen tar imot turister hele sommersesongen.

Minnehallen i stavern: Vel verdt eit besøk!  Foto: Privat

I 1994 hadde hadde Vestlandsnytt et intervju m/bilde, med Leif, som da var 79 år. I artikkelen fremgår at 79-åringen fra Sandsøya var i alliert tjeneste til sjøs under hele 2.verdenskrig, og skulle en ha skrevet alt om hva denne mannen hadde vært med på, så ville det ha blitt en bok ut av det. Han var en som nær sagt hadde "ni liv" liv under krigen. I artikkelen får vi et meget godt innsyn i Leifs liv som sjømann og krigsseiler. Leif forteller om vinfart på Frankrike og Portugal i 1938/39 med 1600-tonneren "Fara". I 1939 gikk " Fara" over til å frakte annen last, bl.a. trelast og kull. 28.10. 1939 mønstret Leif på D/S Rutenfjell som lå i Danmark. «D/S Rutenfjell» var et skip som var chartret for Frankrike og Asia. I starten var det mest peanøtter som var lasten. Peanøtter kunne faktisk bli regnet som krigsmateriale i Frankrike. En tok nemlig olje ut av disse nøttene. Dermed ble Leif deltager i det som kalles krigsfarten.

Leif ble krigsseiler og vi finner hans data behørig registrert i Krigsseilerregisteret som ble etablert i 2016 (se nedenfor). I artikkelen i Vestlandsnytt fra 1994 finner vi avsnitt som behandler dramatikken omkring interneringen av «D/S Rutenfjell» med mannskap i 1941 i Dakar, hovedstaden i Senegal i Vest-Afrika, av Vichy-franske myndigheter. Leif og noen av hans skipskamerater rømte fra Dakar 5.mai 1941 og kom seg til England. Denne flukt benevnes i Vestlandsnytt som en «Perfekt flukt». Under avsnittet «Tilfeldigheter fra døden» i artikkelen i Vestlandsnytt, forteller Leif om episoder hvor han var nær ved å miste livet. Avsnittet avsluttes med følgende uttalelse fra Leif: «Jo, jeg må si det rett ut, jeg var svært heldig som overlevde krigen».

Faksimile frå vestlandsnytt: For temmeleg nøyaktig 27 år sidan. 

Heim etter 11 år står det i Vestlandsnytt. Leif Sande seilte i utenriksfart helt til 1946, og selv det året gikk de med mye proviant inn i Middelhavet og ned til de allierte styrkene i Egypt. Da hadde han vært i utenriksfart siden 1935, og hadde ikke vært på Sandsøya på 11 år. Etter krigen giftet han seg og stiftet familie. Han drev gårdsbruk og en mindre fiskebåt, som er vanlig på Sunnmøre.

I Krigsseilerregisteret finner vi bl.a. følgende data om Leif Sande: Født 1914 på Sandshavn, Møre og Romsdal.

Foreldre, Einar og Lina Sande.

Bosted, Sande pr. Ålesund.

Den norske handelsflåte i nøytral fart 1939-1940.

Uteflåten 1940-1945.

Stillinger, båtsmann og matros.

Deltok i 2. verdenskrig.

Militære utmerkelser:

1. Haakon 7.Frihetsmedalje

2. Krigsmedaljen, tildelingsdato 16.6.44.

Begrunnelse: Kgl. Res. fortjeneste av Fedrelandet under krig (mottatt av kong Haakon i London i 1944).

28.10.1939 mønstret Leif på som matros på det norske skipet D/S Rutenfjell. I 1941 ble skipet beslaglagt og skip og mannskap internert av Vichy-franske myndigheter i Dakar, hovedstaden i Senegal i Vest-Afrika.

Leif rømte fra fangenskapet og kom seg til England og gikk senere om bord i norske skip.

Mange norske skip ble på den tiden oppbrakt av franske Vichymyndigheter og brakt inn til Dakar og mannskapene ble internert der.

Den mest kjente hendelsen her er om det norske skipet Lidvard som oppbrakt og internert. Her klarte mannskapet om bord å få skipet seilklart i fangenskapet, og skipet med mannskap klarte derfor å rømme fra Dakar.

Denne hendelsen ble det laget en kjent norsk film om – Flukten fra Dakar.

29. september 1941 mønstret Leif i London på det norske skipet D/S Torfinn Jarl. Han var båtsmann.

18. desember 1942 mønstret han av i Cardiff U.K.

15. januar 1943 mønstret han på det norske skipet D/S Norjerv i London. Han var matros.

28. februar 1944 mønstret han av Norjerv i Buenos Aires, Argentina.

3. mai 1944 mønstret han i Buenos Aires på det norske skipet M/S Betunica og han mønstret av dette skipet i Buenos Aires 23.oktober 1945.

Mange år i krigstjeneste var derved over for Leif Sande fra Sandsøya.