Hege Norman Stormbringer ute med ny serie:

– Her er det mykje lokalt!

Eks-sandssokning Hege Norman Stormbringer har henta inspirasjon frå oss i havgapet til sin nye romanserie «Lykkeloddet».

Hege Norman Stormbringer: Ute med ny bok­se­rie, den­ne gon­gen om Maja som vinn den sto­re pre­mien. Her ser vi Hege fo­to­gra­fert på Hide.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Eg skriv om Maja som kjem frå Lunvik. For meg er Lunvik ein stad som er ei blanding mellom Gjerdsvika og Fosnavåg.