Etterlyser songglade sunnmøringar til stort Elton John-prosjektkor:

Ikkje berre for proffar

Vil du syngje med Knut Marius Djupvik og Maria Holand Tøsse? No kan du få sjansen.

En­de­leg: Et­ter å ha måt­te av­lys­te to gon­gar før, kan om­si­der mu­si­kalsk leiar/di­ri­gent Er­lend Da­len, og pro­sjekt­lei­ar/leiar i NK Sunn­mø­re, Lin­dis Ut­gård, ta opp igjen trå­den til pro­sjek­tet «YOUR SONG – a tri­bute to EL­TON JOHN – hei­le Sunn­mø­re syng!». No er dei på jakt et­ter flei­re son­ga­rar til pro­sjekt­ko­ret.  Foto: Josefine Spiro

Nyhende

Etter nokre år med «korona-pause», kan endeleg Sunnmøre prosjektkor sjå framover mot oppsetjinga av sitt 3. show, denne gongen med tittelen «Your Song» a tribute to Elton John, med solistane Knut Marius Djupvik og Maria Holand i spissen.