Sette punktum for langvarig tomtestrid

Statsforvaltaren har konkludert i saka som gjeld byggeløyve og dispensasjon på to eigedomar i Gjerdsvika.

Gota: Lødemel sine eigedomar 2/14 og 2/26 ligg ved sida av kvarandre like sør for innkøyrsla til vegen som heiter Goteneset.  Foto: sunnmorskart.no

Nyhende

- Statsforvaltaren stadestar Sande kommune sitt vedtak av 3. juli 2020. Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast på vidare, skriv statsforvaltaren i Møre og Romsdal i sitt vedtak.