Venstre vil ha utsleppsfrie fritidsbåtar

Venstre vil at alle fritidsbåtar som blir selde her i landet skal vere utsleppsfrie innan 2030. Forskar meiner likevel at andre tiltak er viktigare.

Bra eller ikkje? Venstre vil at alle fritidsbåtar skal bli elektriske innan 2030, men Sintef-forskar meiner det berre er ein drope i havet med tanke på klimagassutslepp.   Foto: Torstein Bøe / NTB / NPK

Nyhende

Ola Elvestuen i Venstre meiner at også fritidsbåtar må bli elektriske for å få nå klimamåla.