Vestvang rakk ikkje opp, kjøper læremiddel frå Oslo

Trass i høg politisk flaggføring av lokale innkjøp, vil Herøy kommune igjen gjere innkjøp av skulemateriell frå Oslo.

Stadig mindre: Trykte læremiddel utgjer ein stadig mindre del av læremiddelomsetninga.  Foto: Arkivfoto.

Nyhende

Herøy kommune vil inngå rammeavtale med BS Undervisning for levering av læremiddel for skuleåret 2021/22 med opsjon for eitt år ekstra.