Politikarbesøk hos Myklebust Verft

Etterlyser fleire statlege grep for å legge til rette for verfta

Medlem i Stortinget sin finanskomite, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), gler seg over ringverknadene verft som dei i Sande gir lokalsamfunnet. Men han er bekymra for konkurransen frå utlandet.

Verdiskaping: På verftet fekk Sp-delegasjonen orientering om bedrifta og den verdiskapinga som skaper ringverknader i regionen. Her ser vi f.v. Sigbjørn Gjelsvik, Per Ivar Lied og Olav Myklebust. 

Nyhende

- Norge har ikkje utnytta handlingsrommet som ligg i det internasjonale regelverket. Dette gjeld generelt, men ikkje minst no i koronakrisa, som også har ramma verftsindustrien hardt, seier Gjelsvik i ei pressemelding etter bedriftsbesøket ved Myklebust Verft i Gursken.