Ber om innspel til vegnamn i bustadfelt

ILLUSTRASJON: Arkivfoto. 

Nyhende

Herøy kommune oppmodar Bø og Sande grendelaget til å kome med innspel om namn på den nye vegen i Arhaug bustadfelt.