Desse områda innan samferdsel vil «Ekroll-gruppa» prioritere

Einar Ekroll: Leiar i samferdselsgruppa som har jobba med mange saker denne vååren.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Den nye samferdselsgruppa i Sande-politikken har gjennomført seks møte og drøfta mange saker dei siste månadene.