Leiaren i kontrollutvalet spør om budsjettsprekkar på Larsnes

Elisabeth Kirkholm (H) spør ordførar og kommunedirektør om to prosjekt der det er registrert store avvik.

Stiller spørsmål: Elisabeth Kirkholm, som også er leiar i kontrollutvalet, har stilt kommuneleiinga spørsmål om eit par prosjekt der det har vore sor kostnadsauke, men lite informasjon elles.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Spørsmåla vart sende frå Kirkholm til dei to kvelden før møtet i kommunestyret. Av denne grunn hadde verken Hammer eller Myklebust tid til å førebu svar til tysdagens møte i kommunestyret.