Klagesaka om Borga send til statsforvaltaren

Formannskapet i Herøy behandla saka etter hasteparagrafen.

Til statsforvaltaren: Staten si forlenga arm i distrikta skal vurdere om det er greitt at Herøy kommune får dispensasjon heilt fram til 2022 for å bruke Borga, der det nyleg vart tilrådd stenging, frå kommuneoverlegen si side.  Foto: Arkiv / Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Med seks mot to stemmer opprettheldt Herøy formannskap tysdag vedtaket frå kommunestyret om å dispensere for bruk av Borga ut 2021.