Tilsyn avdekte fukt, rôteskader og hol i veggen på brakkerigg

Arbeidstilsynet har gitt HG Teknikk eit pålegg etter eit tilsyn ved ein brakkerigg i Gursken.

Hol i veggen: Slike forhold bør ikkje folk bu under, konkluderer tilsynet.   Foto: Arbeidstilsynet

Nyhende

Tilsynet på adressa Myklebust 259 i Gursken vart gjennomført 25. mai. Føremålet med tilsynet var å kontrollere om verksemda har kartlagt og vurdert risikoen for covid-19-smitte, med tilhøyrande tiltak.