Egersund Herøy snart igang med utviding – og:

Kommunen bygger kaier

Egersund Herøy skal bygge på anlegget sitt på Mjølstaneset for fleire titals millionar kroner. Og kommunen skal bygge kaier.

Utvidar: Egersund Herøy har kjøpt grunn med kommunen, og er ifylgje dagleg leiar Vidar Knotten snart klar med ei utviding til 60-70 millionar kroner. 

Nyhende

Egersund Herøy treng stadig meir plass og er i gang med å prosjektere ei større utviding av trålverkstaden med tilhøyrande fasilitetar. I fylgje dagleg leiar Vidar Knotten blir det utviding av både notlager, produksjonslokale, riggverkstad og kontor.