Glede i Søre Vaulen småbåtlag over:

60 «nye» småbåtplassar

60 nye båtplassar er komne på plass på Kvalsund hamn, og i småbåtlaget er dei strålande fornøgde med jobben som Marina Solution har gjort.

FOR­NØG­DE: – Vi er strå­lan­de for­nøg­de, smi­ler f.h. Fro­de Hjort­haug, Ter­je Gjel­seth, Oluf Tei­ge og Sind­re Notø i Søre Vau­len små­båt­lag. Leiar John Dag­finn Frøy­stad var opp­te­ken med norsjøsildfiske då bil­det vart teke.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

– Vi er veldig godt fornøgde med heile prosessen, og sjølve utlegginga gjekk også som ein leik, seier Terje Gjelseth, Oluf Teige og Frode Hjorthaug i spissen for Søre Vaulen småbåtlag.