Sette punktum for gjerdestriden

Statsforvaltaren har gjort endeleg vedtak i nabostriden i Hallelia om eit gjerde.

Hallelia: Ein nabostrid om eit gjerde som er sett opp i ei felles innkøyrsla enda på Statsforvaltaren sitt bord. Konklusjonen er at tiltakshavaren ikkje får dispensasjon for gjerdet – som vist på dette arkivbildet frå i fjor.  Foto: Arkiv

Nyhende

– Dette vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare, heiter det i brevet frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.