Voldnes er framleis «Vålnes» på kartet:

– Ei form for «overgrep»

– Å døype staden/garden om til Vålnes, og dermed kutte banda til historia, er eit slags overgrep som vi ikkje finn oss i.

Vold­nes: Garden ligg med ut­syn til Volds­fjor­den som vi ser på bil­det. Sjølve ne­set – Vold­ne­set (som SSR kal­lar Vålneset) som mest tru­leg er opp­ha­vet til gards­nam­net – ser vi nede til høg­re. Valds­ham­ma­ren og Vold­ne­set ved mun­nin­gen av fjor­den inn til Volda ligg like til høg­re for flagg­ston­ga.  Foto: Privat

Nyhende

Det seier Bjarne Voldnes, som i likskap med mange sambygdingar på Jøsok, er provosert av at Statens kartverk held fast på namnet «Vålnes» om garden og staden han vaks opp på.