Får ikkje tilskot til «inn på tunet»

Herøy rådhus: Illustrasjon  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Statsforvaltaren har avslege ein søknad frå Herøy kommune om 63.100 kroner frå tilskotsordninga som skal avdempe smittevernstiltaka for barn og unge. Tilskotet er tenkt nytta til å sende to brukarar «inn på tunet». Berre to brukarar blir for smalt, og lite inkluderande for målgruppa, skriv Statsforvaltaren som grunngiving for avslaget.