Dette meiner kystverket om farvassavgift i Sande

Kystverket kjem med nokre merknader til Sande kommune sine framlagde reglar for farvassavgift.

Kystverket: Sven Martin Tønnesen leiar avdelinga for transport, hamn og farlei. 

Nyhende

Den statlege institusjonen har merka seg at Sande omtalar eit «avgiftsområde». Det meiner Kystverket gir lite meining, all den den tid det berre er kostnadar kommunen har i eige sjøområde som kan dekkast av farvassavgifta.