– Hjorteproblemet vert bagatellisert!

Gardbrukar Torleiv Storegjerde meiner det er som «bukken og havresekken» når Bjarte Rovde uttalar seg om utviklinga i den lokale hjortebestanden.

HAR FÅTT OPP GJERDE: På heimgarden i Hallebygda har Torleiv Storegjerde gjort tiltak for å hindre hjortane. Som vi ser blir gardbrukaren liten i forhold til gjerdet. Dette bildet er frå i fjor. Arkivfoto: Stian Langlo Driveklepp 

Nyhende

Dermed er det eit faktum at debatten om forvalting av den lokale hjortebestanden har teke eit nytt steg, med svært ulike tilnærmingar til saka frå partane.