Håper det kan finnast alternativ til riving

Randi Urke ber Statsforvaltaren bidra til å finne ei løysing slik at ho kan sleppe å rive hytta si i Grønhaugen på Bergsøya.

Grønhaug: Randi Urke ber Statsforvaltaren om å gå i dialog med kommunen for å finne alternativ til riving av hyttetilbygget.  Foto: Arkiv / Jann Flatval

Nyhende

Hytteeigaren i Grønhaugen finn det urimeleg at ho skal bere heile ansvaret for situasjonen ho er komen i med ei feilplassert hytte og pålegg frå kommunen om å rive den delen av hytta som er nærare nabogrensa enn ein meter.