Kommunedirektør og ordførar:

Reagerer sterkt på skuldingar om habilitet

Eit innlegg frå Herleif Ulstein i fredagsutgåva av Vestlandsnytt vekkjer sterke reaksjonar frå kommunedirektør og ordførar i Herøy.

Reagerer: Ordførar Bjørn Prytz og kommunedirektør Trond Arne Aglen reagerer svært sterkt på påstandar som blir framsette på lesarplass i avisa.  Foto: Arkiv / Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

– Ulstein kjem med alvorlege skuldingar både mot ein namngjeven herøypolitikar og ein namngjeven tilsett i Herøy kommune. Det reagerer vi svært sterkt på, heiter det i svaret som ordførar Bjørn Prytz og kommunedirektør Trond Arne Aglen kjem med på innleggsplass, og altså samstundes med innlegget.