Må ta omsyn til gytefelt for torsk

Urene: Det er lagt opp til ulike bruksområde i det komande regulerte arealet, mellom anna i sjøsona. 

Nyhende

Fiskeridirektoratet har ingen større innvedingar til planane for området Urene i Gursken. Der kjem det mellom anna tomter for hus og hytter, og ei utnytting av området mot sjøen.