Fleire søkjarar til ped.-leiar-stillingar i Sande

Sande kommune har fått inn til saman 21 søknadar til dei utlyste stillinga som ped.leiar / barnehagelærar / fagarbeidar ved Gjerdsvika barnehage, Kvamsøy barnehage Haugelia barnehage Hauemarkja barnehage.

Hauemarkja bar­ne­ha­ge: Fem personar har søkt på stillinga som pedagogisk leiar ved Hauemarkja barnehage i Sande.  Foto: Endre Vorren/arkivfoto

Nyhende

Stillinga ved Gjerdsvika er fast, og på 80 prosent.