Sandssokningane best i rute med skatten

Sandssokningane får lite restskatt å betale samanlikna med folk elles på Ytre Søre.

skatt: Folk i Herøy har til saman 75 millionar kroner til gode på skatten og vil få tilbakebetalt vel 16.000 kroner i snitt. 

Nyhende

Skattemeldinga til lønstakarar, pensjonistar og personleg næringsdrivande er no klar. Den viser mellom anna at folk i Sande er mykje betre i rute med skatten enn tilfellet er i nabokommunane.