601.946 korona-kroner til bedrifter i Sande

Sande får ein relativt stor andel av den statlege milliarden som skal gå til norske bedrifter, som ekstra korona-krisestøtte.

Anders Norvald Hammer, kommunedirektør Sande. 

Nyhende

Kommunedirektør Anders Hammer har laga tilråding til neste møte i formannskapet på korleis Sande kommune skal fordele summen – 601.946 kroner – til næringslivet.