Olje- og Energidepartementet seier nei til Havsul 1!

Olje- og Energidepartementet har avgjort at det ikkje blir utsatt igangssettingsfrist for vindkraftprosjektet Havsul I.
Nyhende

Dette melder Fiskebåt i ei pressemelding fredag. Dei omtalar nyheita som ein stor siger etter å ha jobba aktivt for at det ikkje skulle bli gitt ytterlegare utsetting. Dette er også ein kamp som folket på Runde og Sunnmøre har kjempa hard for det siste året. No har kampen altså ført fram.