Endeleg retningsval er gjort om deponi og Fosnavåg hamn: Deponi ved MOWI

Herøy kommunestyre har blitt samde om eit endeleg retningsval for kvar dei ønskjer å deponere utdjupingsmassane frå Fosnavåg hamn.
Nyhende

I eit digitalt kommunestyremøte torsdag var saka oppe til debattering. Etter at fleire, nokså likelydande forslag var fremja, landa til slutt lokalpolitikarane på eit framlegg frå KRF som Camilla Storøy presenterte. Vi siterer framlegget: