Stansar bruk av AstraZeneca-vaksinen

I samsvar med råd frå FHI og Statens legemiddelverk har alle norske kommunar førebels stansa vaksinering med bruk av AstraZeneca-vaksinen.

Geir Bukholm : Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK 

Nyhende

Norske helsestyresmakter valde torsdag å setje bruken av AstraZeneca-vaksinen på pause fram til Det europeiske legemiddelverket har fått granska mistanken om at den kan føre til blodpropp.