Sande vil ha informasjon om digital skule

Arbeidsgruppa som ser på framtidig skulestruktur i Sande vil ha informasjon om digital skule.

Gursken skule: Her er det både barneskule (nærast) og ungdomsskule. Gursken er ein av tre attverande skular i Sande. Dei andre er Larsnes (barneskule 1-7) og Kvamsøy barne- og ungdomsskule.   Foto: Arkiv / Endre Vorren

Nyhende

Det kjem fram av referatet frå det andre møtet i arbeidsgruppa som skal arbeide med framtidas skulestruktur.