Tannlegepersonell må prioriterast

Tannlegar høyrer til gruppa av helsepersonell som skal prioriterast for Covi-19- vaksinering.

Illustrasjonsfoto  Foto: Piqsels.com

Nyhende

Personell i tannhelsetenesta er i ein utsett situasjon, med direkte pasientkontakt og behandling som ofte krev prosedyrar som utgjer stor smitterisiko. Difor må denne gruppa prioriterast på linje med anna helsepersonell med direkte pasientkontakt.