Brukarane av helsetenester skal få meir å seie

Gjennom nye brukarutval skal folk i Herøy få meir å seie i høve til helse- og omsorgstenester.

UTVAL: Kommunedirektør Aglen tilrår oppretting av fire nye brukarutval på helse i Herøy.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Målet med brukarmedverknad er å utvikle helsetenestetilbodet i eit samspel mellom system og tenestemottaka, der sluttprodukta er kvalitativt gode.