Kvardagsrehabilitering er no eit fast tenestetilbod

Frå januar 2021 har kvardagsrehabilitering i Herøy kommune vorte eit tilbod dette teamet kan tilby på fast basis.

kvardagsrehabiliteringsteamet i Herøy kommune: Frå venstre: Markus Skorpen, Elisabeth Strand Slettestøl og Kathrine Torvik Eikenæs. 

Nyhende

– Vi er veldig glade for at kvardagsrehabilitering no er eit fast tilbod. Det betyr mykje for dei som har kvardagslege utfordringar å få tilpassa oppfølging, seier sjukepleiar og koordinator, Elisabeth Strand Slettestøl i ei pressemelding.