Hyttefelt vart ikkje bygt etter planen, - laga i staden ny plan

Etter at delar av Toftesund hyttefelt vart realisert litt utanfor reguleringsplanen sine retningslinjer, kjem ein ny plan no på bordet.

Toftesund: Kartet syner at plan og resultat ikkje stemmer heilt overeins. Difor vert det no laga ein ny plan.  Foto: proESS

Nyhende

Selskapet proESS i Ålesund står bak planen som ein ber kommunen sende ut på høyring.