Flytting av leikeplass kan vere løysinga

Flytting av leikeplassen kan vere løysinga på striden mellom kommunen og utbyggarane på Kvalsund-Teige.

Lang prosess: På grunn av arkeologiske utgravingar har det teke lang tid å kome fram til ei bustadfelt-satsing, derfor synest grunneigarane det var skuffande med nok ei utfordring.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Sjølv om kommunen har forståing for at kravet om ein ekstra leikeplass kan bli opplevd som urimeleg, må kommuneadministrasjonen likevel halde seg til regelverket.