Leinebø: – Det har vore ei rik tid i Herøy

Sidan 2010 har Bjørn Leinebø vore prest i Herøy, ei tid som no er omme. Formidling av den kristne bodskapen vil han likevel halde fram med, også som pensjonist.

Bjørn Leinebø: Den no pensjonerte Bjørn Leinebø seier tida i Herøy har vore ei rik oppleving for han. Han ser no fram til å ta del i kyrkjelivet i Herøy på ein meir frivillig basis. Samstundes håpar han at pensjonisttilværet vil gi han endå meir tid med familie, barn og barnebarn.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Møtet med folket der har etter kvart gitt oss sterke band til dette landet.

Bjørn Leinebø
Nyhende

Det er vel ikkje verst å vere pensjonist på slike dagar?