Får dispensasjon for næringsbygg

Herøy kommune har gitt dispensasjon for oppføring av eit næringsbygg på området til Campus Fosnavåg.

Merethe Hjertø Flusund Dagleg leiar og reiselivssjef i Havlandet AS.  Foto: Josefine Spiro/arkiv

Nyhende

Vedtaket er ei vidareføring av dispensasjonen som i 2017 blei gitt til selskapet Multiplay. Desse planane blei av ulike årsaker ikkje realiserte, men no har Havlandet As sett seg ut den same tomta for eit anna næringsbygg med tanke på ulike aktivitetar.