Slik klarar "våre" verft seg når grensene er stengde

Myklebust Verft: Sande har skipsverft med nybygging både i Gursken, som her, og på Larsnes. Fleire hundre arbeidarar er i sving, mange av dei gjestarbeidarar frå utlandet. Inntil vidare vil utlendingane jobbe på som vanleg,og kanskje i ein noko lenger periode denne gongen.  Foto: Arkiv/Endre Vorren

Nyhende

Både Larsnes Mek. og Myklebust Verft ser ut til å kunne handtere situasjonen med stengde grenser rimeleg bra. I alle fall på kort sikt.