«Skulenedlegging er aldri lett»

– Eg veit at lærarane tek det på alvor og følgjer opp elevane på ein god måte. Eg prøver å halde meg oppdatert på tilbakemeldingane til kommunen.

Olav Myklebust: Ordførar Olav Myklebust skriv at dei det gjeld, reagerer ulikt på endringane.   Foto: Arkiv / Bjørnar Torvholm Sævik

Siste ord er aldri sagt

Sandssokning
Nyhende

Det skriv Sande-ordførar Olav Myklebust i eit svarbrev til ein innbyggjar i ytre Sande.