Fem testa seg ei veke etter innreise til Norge - då var fire smitta

Ei gruppe på arbeidsreisande som skulle til Sande frå utlandet gjorde "alt" feil då dei nyleg kom tilbake til kommunen.

Ser alvorleg på saka: Ordførar Olav Myklebust (sentralt) ser alvorleg på tilfellet der fem gjestearbeidarar gjorde alt feil ved innreise til Sande. Dette bildet er frå budsjettmøtet i kommunestyret før jul.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Før helga vart det kjent at Sande kommune har meldt folk til politiet for brot på covid-19-forskrifta.