Nye aktivitetstilbod for eldre i Herøy

I samarbeid med frivillige organisasjonar skal Herøy kommune skal starte nye aktivitetstilbod for eldre.

Her­øy kom­mu­ne: Vil satse meir på eldre-aktivitetar.  Foto: Arkiv

Nyhende

Herøy kommune har søkt Fylkesmannen om tilskot til å starte tilbod med tilrettelagde aktivitetar for pasientar i sjukeheim og omsorgsbustad med heilkontinuerleg bemanning. Eit anna tilbod er besøksvert i institusjon.