Ulstein får mykje meir smitteverntilskot enn naboane

Ulstein får mykje meir pengar enn nabokommunane til å drive smittevern.

Tilskot: Ulstein får fem gonger så mykje som Sande i tilskot til smittevern. 

Nyhende

Fylkesmannen har fortelt dei 30 millionar kronene som Møre og Romsdal fylke har fått til å hjelpe kommunane med smitteverntiltak. Alle kommunar har fått ein fast sum på 200.000 kroner, og dei med store koronautbrot får ekstra.