Leiar

Når systemet sviktar

Tre av barna på Toftetunet: Sunniva Helland-Worren (13), Karine Lyngsgård (16) og Odin Kalland (4).  Foto: Josefine Spiro

Nyhende

I ein større reportasje denne veka har vi sett fokus på forholda for brukarane av avlastingsheimen Toftetunet, drive av Herøy kommune. Forholda der er uverdige og under ein kvar kritikk. Foreldra står fram og fortel om ein kamp for betre tilhøve for borna sine, born som er funksjonshemma og treng mykje oppfølging og hjelp.