Havlandet og Vekstlandet medspelarar:

Nytt prosjekt skal finne moglegheiter for vekst innan pelagisk fiskeri

Selskapa Havlandet og Vekstlandet har starta opp eit prosjekt som skal gje utvikling og effektivisering innan pelagisk fiskeri.

Fekk masse positive svar: Næringslivssjef Merethe Hjertø Flusund i Havlandet hadde ikkje store vanskar med å få folk frå næringa til å vere med på prosjektet der ein skal setje pelagisk fiskeri under lupa.   Foto: Arkiv / Josefine Spiro

Nyhende

15 personar frå fiskerimiljøet i Herøy har til no sagt ja til å vere med i projektet som skal avdekke problemstillingar innan det pelagiske fiskeriet.