Kommunen set i verk akutte tiltak

Kva som blir løysinga for barna på avlastingsheimen på lang sikt vil tida vise. I mellomtida lovar kommunedirektøren å setje i verk midlertidige tiltak.

Har teke kam­pen i eig­ne hender: Då det ik­kje før­te fram å gå te­nes­te­veg for å bet­re si­tua­sjo­nen til dei fy­sisk og psy­kisk ut­vik­lings­hem­ma bar­na ved Toftetunet av­las­tings­heim, såg for­eld­ra seg nøyd­de til å eks­po­ne­re seg i me­dia. Frå venst­re: Jenny Mar­gre­the Helland-Wor­ren med Sunniva (13), Ire­ne Grin­de med Odin Kal­land (4), Ani­ta Hjel­me­seth og Lin­da Aune med Ka­ri­ne Lyngs­gård (16) og ves­le­sys­ter Ame­lia. Foto: Jo­se­fi­ne Spi­ro  Foto: Josefine Spiro

La meg vere tydeleg: Vi vil ha Toftetunet avlastingsheim som eit eige punkt på budsjettet

Jenny Margrethe Jensen Helland-Worren
Nyhende

– Bygget er ikkje tidsriktig og ei betre permanent løysing må på plass, men dette er ei prioritering som må bli handsama blant dei folkevalde for å finne rett kurs mot ei realisering.