«Sjokkbudsjettet» opp i formannskapet

Administrasjonen har lagt fram eit budsjett med sjeldant djupe kuttforslag. Nokre reaksjonar harallereie kome inn, før formannskapet startar den utfordrande jobben.

Djupe kutt: Kommunedirektøren har lagt fram eit budsjettforslag som inneheld kutt i ei rekkje tenester. 

Nyhende

Budsjettforslaget for 2021 har blitt ein snakkis i lokalsamfunnet. Budsjettet har no vore til behandling i fagutvala, og der har det kome ein del innspel til saka som skal opp i formannskapet tysdag 17. november.