Storehaugen til politisk behandling

Ti år etter vedtaket om regulering kan det bli utbygging i Storehaugen.

Storehaugen: Det har teke si tid å førebu oppstarten av det nye feltet, med mange skjer i sjøen. 

Nyhende

Etableringa av bustadfeltet i Hallebygda fekk ein trang fødsel med vanskar både med omsyn til fornminne og grunn.