Kritikk mot barnehage-innskrenkingar:

Denne småbarnsmora meiner kommunen er på ville vegar

Ho meiner det er svært skuffande at saka om stenging av barnehagar på kvardagar nær høgtider vart vedteke.

Misnøgd: Veronica Longva-Kobbevik frå Gursken seier ho har mange foreldre med seg i synet på at det er svært negativt at Sande kommune reduserer talet på dagar barnehagen har ope.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Eg har mange bak meg i synet på at dette er eit forhasta vedtak som vil gjere kvardagen meir vanskeleg for mange foreldre. Slike endringar kan raskt bli negative også for kommunen, då det er mange småbarnsforeldre som har kom- munal arbeidsgjevar.