Bergslia barnehage 30 år:

Feira med «korona-vennleg» fest for barna

1. november fyller ytre Herøy sin einaste kommunale barnehage 30 år. Det vart feira under sola tysdag ettermiddag.

På grunn av ko­ro­na­rest­rik­sjo­na­ne, vart ju­bi­le­et mar­kert med uli­ke ak­ti­vi­te­tar ute, som for­eld­re og søs­ken fekk del­ta på når dei kom for å hen­te bar­ne­ha­ge­bar­na sine. Her ser vi Enja Goks­øyr Ner­land (6) ta imot eit bal­long­dyr, som ho straks gir vi­da­re til ves­le­bro­ren August (3) til høg­re for seg. Til venst­re ser vi Tuva Eli­se Jensen (6), bak; Tine Lei­ne (5), og til høg­re; Destin Lei­ne.  Foto: Josefine Spiro

Nyhende

– Ein unicorn!