Slik stiller Myklebust Verft seg til dei nye korna-reglane:

– Vi har allereie strenge tiltak

Dei nye karantenereglane for utanlandsk arbeidskraft kom ikkje som noko sjokk for Myklebust Verft. Dei har allereie praktisert regjeringa sine nye reglar lenge.

God trening: Inge-Jonny Hide meiner ein kan sjå pandemien som ei god trening for korleis ein driv med risikohandtering. – Vi kan ikkje sende rekninga til nokon, så vi må svelge dei utfordringane vi får, seier verftsleiaren.   Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

I det siste har helsemyndigheitene sett ein trend med auka smitte som følgjer av auka arbeidsinnvandring. Det skuldast både at nokre ikkje følgjer dagens reglar, men ikkje minst at den alvorlege smittesituasjonen i Europa aukar risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor har regjeringa stramma inn dagens regler for arbeidsinnvandring: